Kulak Zarı Ameliyatları (Miringoplasti ve Timpanoplasti Ameliyatı)

Posted by Dr.Murat Enöz on November 15, 2013

 

Kulak zarında aşağıdaki nedenlere bağlı olarak kalıcı delikler ortaya çıkabilir:

- Ciddi bir orta kulak enfeksiyonu

- Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları

- Kulak kanalı içerisine yabancı cisimlerin sokulması

- Kulak tüpü yerleştirilmesi (cerrahi travma)

- Basınç ya da ses travması

Travmatik nedenlerle ortaya çıkan ufak kulak zarı delikleri, genellikle tedavisiz 2 ay içerisinde kendiliğinden düzelmektedir.

Küçük kulak zarı deliklerinde sadece deliği kapatmaya yönelik zar ameliyatı (miringoplasti) yeterli olurken; büyük kulak zarı deliklerinde orta kulak kemikçiklerin ile ilgili sorunlara yönelik ameliyat (ossikuloplasti) ' nin de yapıldığı zar ameliyatı (timpanoplasti) gerekebilmektedir.

Kulak Zarı Ameliyatları Neden Yapılır?

Kulak zarı ameliyatları kulak zarında kalıcı deliği olan hastalarda aşağıdaki nedenlerden dolayı yapılır:

- Kulak zarının bariyer görevini yeniden yapabilir hale getirmek. Bu şekilde dış kulak yoluna su kaçması durumunda, orta kulak enfeksiyonu riskinin ortadan kaldırılması sağlanır.

- İşitmenin daha iyi hale getirilmesi. Kulak zarının titreşen yüzey alanını yeniden normale getirilmesi ile ses dalgalarının yarattığı titreşim enerjisi daha rahat iletilir.

- İleriye dönük olarak tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarına bağlı, yüz felci, beyin apsesi, menenjit gibi hastalık ve durumların ortaya çıkmasının engellenmesi

Kulak Zarı Ameliyatları: Miringoplasti ve Timpanoplasti Ameliyatı

Kulak zarı (timpanik membran ya da Myrinx)' te bulunan deliklerin, cerrahi olarak kapatılması amacıyla Timpanoplasti ve Miringoplasti ameliyatları tanımlanmıştır. Miringoplasti ameliyatında sadece kulak zarındaki deliğe yönelik işlem yapılırken; Timpanoplasti ameliyatında ilave olarak orta kulak kemikçiklerine yönelik de işlemler yapılmaktadır.

5 çeşit Timpanoplasti prosedürü tanımlanmıştır:

Tip I timpanoplasti “Miringoplasti” olarak da adlandırılır ve yalnızca perfore kulak zarı restorasyonunu kapsamaktadır.

Tip II timpanoplasti malleus (çekiç kemiği) erozyonu ile kulak zar delikleri için kullanılır. Bu inkus veya malleus kalıntıları üzerine greft yerleştirilmesi işlemini içerir.

Tip III timpanoplasti sağlam ve hareketli stapes (üzengi kemiği) olması ve diğer iki kemikçiğin (malleus-çekiç kemiği ve inkus-örs kemiği) iltihap tarafından eritilmiş olduğu hastalarda endikedir. Bu teknikte stapes üzerine greft yerleştirilir.

Tip IV timpanoplasti stapes kemerinin tamanının ya da bir kısmının erimiş olduğu hastalarda uygulanır. Hareketli stapes tabanı üzerine greft yerleştirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır.

Tip V timpanoplasti stapes tabanının hareketsiz olduğu hastalarda uygulanır.

Kulak Zarı Ameliyatı Videosu

 

Kulak zarı ameliyatları ameliyatları lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Kulak zarındaki delik kenarlarında bulunan ölü hücreler uzaklaştırıldıktan sonra, kulak zarının üzerine (overlay teknik) veya altına (underlay teknik) kas zarı (fasya), kıkırdak zarı (perikondrium) ya da kıkırdak greftler yerleştirilir. Kulak zarı ameliyatları esnasında, zar kaldırıldıktan sonra orta kulaktaki fibrotik dokular ve granülasyon dokuları da uzaklaştırılabilir.

Ameliyat esnasında özellikle yeni zar olarak, hazırlanan greftin deliğin tüm kenarlarına teması sağlanmalıdır. Özelikle deliğin ön kısmındaki kenarlara, greftin temas etmemesi durumunda bu bölgelerden açılmaya ve ameliyatın başarısız olmasına neden olabilir.

Kulak zarı ameliyatı (Timpanoplasti) - animasyonlu anlatım için tıklayınız >>

Kulak Zarı Ameliyatlarının Riskleri

Kulak zarı ameliyatlarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek riskler:

- Orta kulak kemikçiklerinde hasar ve buna bağlı işitme kaybı

- Dilin tek tarafındaki tat duyusunda geçici ya da kalıcı azalma

- Baş dönmesi (vertigo)

- Enfeksiyon

- Nadiren kanama

Kulak zarı ameliyatı sonrası hasta bakımını >>

Konu ile ilgili olarak İngilizce hazırladığım makeleyi ve İngilizce kulak zarı onarılması animasyonunu bulabileceğiniz link >> Ear Drum Repair (Tympanoplasty / Myringoplasty) in Istanbul

 

Kulak zarı ameliyatı ile ilgili önerebileceğim faydalı linkler:

- Eardrum repair: MedlinePlus Medical Encyclopedia

- Perforated eardrum - Treatment - NHS Choices

- Ruptured Eardrum: Symptoms, Treatments, and Recovery - WebMD

- Perforated eardrum - Wikipedia, the free encyclopedia

- Ruptured eardrum - MayoClinic.com

- Perforated Eardrum

Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı

Posted by Dr.Murat Enöz on May 15, 2018

Endoskopik teknikle dışarıdan kesi yapılmaksızın, kulak kanalı içerisinden, kulak zarındaki deliğin tamiri mümkündür. Sadece uygun olan hastalarda tercih edilebilecek bu teknikle ilgili olarak ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz linkler >> Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı ve Avantajları / Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Zarı Ameliyatları İle İlgili Farklı Ayrıntılar / Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı Videosu / Endoscopic Repair of Tympanic Membrane Perforation